Personligt

Det kompletta jaget

Vem är jag? Denna ständiga fråga. Denna ständiga strävan efter att nå det kompletta, felfria jaget. Det felfria jaget i bemärkelsen en jakt på ett tveklöst jag, en tydlig självbild där inga tvivel råder, där utrymme för misstag ej existerar. Jaget som en gestalt av solklara mål och ambitioner, en kreation som så tidigt som… Läs mer Det kompletta jaget